top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

КОЖЕН КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН УВАЖНО ПРОЧИТАТИ І ВИКОНАВАТИ ЦЮ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Ця Політика конфіденційності є незалежним документом. Ваші права та обов'язки під час використання веб-сайту, який підтримується за адресою moodua.com (далі - сайт або веб-сайт), також визначаються (можуть бути визначені) такими документами (угодами):

- Згода на обробку та використання персональних даних

- Публічна оферта,

- Інші документи.

 

Використання та обробка персональних даних Власником сайту здійснюється відповідно до Згоди на використання та обробку персональних даних.

 

Політика конфіденційності регулює умови використання Веб-сайту та загальні правила збирання, обробки, розповсюдження, використання та зберігання даних користувача Власником сайту.

Під час обробки та використання конфіденційної інформації та персональних даних, Власник сайту дотримується юридичних вимог для захисту інформації, яка отримується від Користувачів. Політика конфіденційності - це документ, в якому пояснюється, яку інформацію про Користувачів збиратиме Власник сайту при використанні користувачами сайту, і як ця інформація використовуватиметься, передаватиметься та захищатиметься.

 

ТЕРМІНИ

Користувач – будь-яка фізична особа, яка використовує сайт та здійснює покупки продукції, яка розміщена на сайті безпосередньо у місцях продажу продукції або використовуючи даний сайт.

Персональні дані - персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Конфіденційною інформацією є інформація про фізичну особу, а також інформацію, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

"Веб-сайт" або "сайт" - означає сайт у мережі інтернет, який підтримується за адресою https://moodua.com/

"Власник сайту" або "ФОП" означає Фізична особа-підприємець "Цатурян Катерина Артемівна", код ЄДРПОУ 3550712609, адреса реєстрації 49115, м. Дніпро, вул. Немирівська, будинок 2-Д, яке здійснює адміністрування та технічну підтримку сайту.

Інші терміни та поняття, що використовуються у цій Політиці, повинні розумітися відповідно до чинного законодавства України.

 

  • МЕТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Власник збирає, використовує, обробляє та передає інформацію від та про Користувачів з метою надання Користувачам послуг, продажу товарів чи інших дій, зумовлених господарською діяльністю Власника.

1.2. Технічні (програмні) засоби Сайту можуть збирати такі:

- ім'я та прізвище,

- номер телефону,

- Адреса електронної пошти,

- іншу інформацію, необхідну для надання послуг чи продажу товарів Користувачам.

1.3. Власник також має право отримувати необхідну інформацію від та про користувача через кол-центр у разі необхідності підтвердження замовлення або отримання додаткової інформації. У такому разі, Користувач повинен надати свою добровільну та безперечну згоду на збір та обробку зазначених персональних даних та їх передачу третім особам для забезпечення функціонування Сайту та/або надання послуг чи продажу товарів.

1.4.Користувач також надає свою добровільну згоду на запис розмови зі співробітниками кол-центру для покращення якості обслуговування користувача.

1.5. Власник вважати всю надану інформацію від користувача достовірною та такою, що відповідає дійсності. Власник не несе відповідальності за надання Користувачем з будь-яких причин свідомо недостовірної чи неточної неправдивої інформації. У таких випадках Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, що виникають у зв'язку з наданням Власнику недостовірної, неповної чи не точної інформації.

1.6. Власник також має право збирати таку інформацію про запити користувачів у службу підтримки роботи сайту та пов'язаних з ним сервісів, питання, пропозиції або скарги Користувачів.

1.7. Під час відвідування користувачем сайту та замовлення товарів чи послуг, Власник має право, але Користувач погоджується з таким правом Власника розміщувати невеликі файли даних (cookie) на комп'ютері або іншому пристрої, з якого було здійснено доступ до сайту користувачем. Власник використовує ці технології, щоб налаштувати сайт та рекламу; вимірювати ефективність реклами та збирати інформацію для зниження ризику, запобігання шахрайству та зміцнення довіри та безпеки. Користувач може самостійно контролювати використання файлів cookie у налаштуваннях веб-браузера.

 

      2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Власник збирає та використовує тільки ту інформацію користувача, яка необхідна Власнику для правильного використання сайту надання послуг та товарів відповідно до замовлень Користувачів.

2.2. Власник має право використовувати отриману від Користувачів інформацію таким чином:

- адмініструвати сайт та/або надавати послуги, продавати товар

- розробляти нові продукти та послуги;

- надавати замовлені послуги чи товари;

- Персоналізувати сайт;

- надсилати технічні повідомлення та підтримку та адміністративні повідомлення;

- спілкуватися про продукти, послуги, рекламні акції, події та інші новини та інформацію, яка допоможе зацікавити користувача;

- відстежувати та аналізувати тенденції, використання та дії, пов'язані з сайтом та/або послугами;

- надавати третім особам статистичну інформацію про користувачів (але це треті сторони не зможуть ідентифікувати будь-якого окремого користувача з цієї інформації);

- перевіряти дотримання умов, що регулюють використання нашого веб-сайту;

- пов'язати чи об'єднати особисті дані, що збираються сайтом

2.3. Власник веб-сайту є єдиним контролером та обробником даних, за винятком випадків, коли існує об'єктивна потреба власника сайту контролювати/обробляти та зберігати інформацію у контрагентів або агентів власника сайту.

2.4. Власник сайту має право не розголошувати адресу одержувача товарів чи послуг у разі відсутності згоди на таке розголошення з боку одержувача.

 

3. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІЙ СТОРОНІ

3.1. Власник має право надавати, розголошувати, розкривати чи розповсюджувати конфіденційну інформацію та персональні дані:

- постачальникам товарів та послуг відповідно до умов укладених договорів, які допомагають Власнику з частинами ділових операцій;

- Банкам;

- суб'єктам господарської діяльності, що входять до структури власності Власника.

- правоохоронним органам, державним посадовим особам або іншим сторонам, у разі коли розкриття/розголошення конфіденційної інформації чи персональних даних передбачено чинним законодавством України;

- контрагентам чи агентам з обробки персональних даних, найняті чи співробітничають із Власником, послуги яких потрібні з практичної точки зору;

- іншим третім сторонам, якщо надання, розповсюдження або розголошення конфіденційної інформації та персональних даних викликано необхідністю надати користувачеві послугу або товар.

 

4. ДОСТУП ДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Власник використовує відповідні електронні та процедурні засоби захисту, щоб захистити конфіденційність інформації, яку надає Користувач від втрати, неправильного використання, розкриття, зміни та знищення.

4.2. Власник не розголошує персональні дані та конфіденційну інформацію, надані користувачами іншими особами, крім випадків, коли розголошення такої інформації прямо передбачено нормами чинного законодавства України.

4.3. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення Користувачем до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних користувача. В такому випадку Власник сайту не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві таким доступом.

 

5. ОБНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Власник залишає за собою право змінювати або доповнювати цю Політику конфіденційності у будь-який час у разі, якщо таке оновлення обумовлене необхідністю або у разі набуття чинності законами та іншими нормативно-правовими актами, що передбачають зміни до чинного законодавства України у сфері використання, збирання та обробки конфіденційної інформації чи персональних даних.

 

6. ІНШЕ

6.1. Використовуючи сайт та/або замовляючи послуги чи товари Користувач приєднується до умов цієї Політики конфіденційності, підтверджує та дає свою згоду дотримуватись умов Політики конфіденційності.

6.2. Якщо Користувач не погоджується з умовами Політики конфіденційності в цілому або будь-якою її частиною, Користувач повинен відмовитися від використання Сайту та/або замовлення послуг чи товарів.

6.3. Відповідно до Політики конфіденційності, Користувач гарантує та надає Власнику сайту право на обробку персональних даних користувача, включаючи право на виконання таких дій для обробки персональних даних (повністю або частково в автоматизованій системі): зберігання, реєстрація, зміна, відновлення та видалення. Також Користувач погоджується з тим, що персональні дані включені до бази персональних даних і додаткових повідомлень не потрібно.

6.4. Здійснюючи замовлення товару або послуг на сайті Користувач підтверджує, що умови Політики конфіденційності, цілі та мета збору та обробки інформації йому чіткі та зрозумілі, Користувач дає свою беззаперечну згоду на використання інформації Власником сайту.

6.5. У разі виникнення претензій, рекомендацій чи зауважень, Користувач має право звернутися до служби підтримки сайту

Електронна пошта moodmarketplace@gmail.com

Контактний номер 098123 45 75

6.6. Інші умови використання персональних даних та конфіденційної інформації не врегульовані цією Політикою та Угодою на збирання та обробку персональних даних регулюються відповідно до норм чинного законодавства України.

bottom of page